Lưu trữ thẻ: thuốc triệt sản chó cái

Triệt sản chó cái bao nhiêu tiền? Tiêm thuốc hay phẫu thuật triệt sản?

Nhiều bạn nuôi chó mèo việc chúng sinh sản liên tục, quá nhiều khiến bạn...