Lưu trữ thẻ: nuôi cá chép

Cá chép cảnh nuôi như nào? Cho ăn gì? Chăm sóc ra sao?

Cá chép từ ngày xưa đã được xem là biểu tượng của sự phú quý,...