Lưu trữ thẻ: Cá chép cảnh

Cá chép cảnh nuôi như nào? Cho ăn gì? Chăm sóc ra sao?

Cá chép từ ngày xưa đã được xem là biểu tượng của sự phú quý,...